Visa i Master Card han desenvolupat un sistema per a realitzar de manera segura pagaments a internet. El sistema de comerç electrònic segur es basa en què l'emissor de la targeta (banc o caixa d'estalvis) identifique el titular abans d'autoritzar el pagament per internet. Aquest protocol de seguretat permet que quan s'hagi de procedir al pagament, s'obri una finestra amb les icones "Verified by Visa" i "Mastercard SecureCode" en la qual es demana la identificació del titular de la targeta. Les dades de la targeta i la contrasenya queden protegits per aquest sistema de seguretat des del moment de la seva introducció.

Les dades referents a la tageta de crèdit o dèbit utilitzada en el procés de compra, seran remesos directament a l'entitat bancària a través del sistema d'encriptació SLL (Secure Socket Layers) que impedeix la intercepció de la informació per tercers, per tant la confidencialitat està assegurada en totes les comunicacions que s'estableixin durant la transacció